AMENE ADAPONDEREZEDWA AMASANDUKANSO WOPONDEREZA (THE OPPRESSED BECOME THE OPPRESSORS).

Alinafe Kunsamala

AMENE ADAPONDEREZEDWA AMASANDUKANSO WOPONDEREZA (THE OPPRESSED BECOME THE OPPRESSORS).

 Sister Agness Chimbayo kuchokera mdziko la United States of America, mpologalamu ya paderayi akutilongosolera zambiri zokhudza mutu uwu: AMENE ADAPONDEREZEDWA AMASANDUKANSO WOPONDEREZA (THE OPPRESSED BECOME THE OPPRESSORS).

Mverani Radio Maria Malawi!
Thandizani Radio Maria Malawi, Liwu la Chikhristu Mnyumba mwanu!Current track

Title

Artist